5 czerwca o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 5 czerwca 2020 r. od godz. 12:00 do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14:00.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

  • elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;
  • osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
trwa od 18 maja

  1. Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  2. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych w MP nr 46 w związku z rekrutacją 2020/2021
  3. Skrócony obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych w MP nr 46 w związku z rekrutacją 2020/2021