Miejskie Przedszkole nr 46 – rok szkolny 2019/2020

dyrektor – Lidia Dubniewska

wicedyrektor – Joanna Gura, Anna Jabłońska

pedagog – Anna Włodarska

logopeda – Ewa Banasiak -Macherska.