DYŻUR WAKACYJNY 2021

Informacje dotyczące pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 46 podczas dyżuru wakacyjnego.

  1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.
  2. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00.
  3. W pierwszym dniu pobytu należy dostarczyć do przedszkola kapcie i ubrania na zmianę w podpisanym worku.
  4. Dzieci przynoszą codziennie bidony z wodą, a w zależności od warunków pogodowych również okrycie głowy.
  5. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe, w przypadku złego samopoczucia wychowawczyni kontaktuje się z rodzicem telefonicznie.
  6. Stawka dzienna posiłku dla MP nr 46 wynosi 9,00 zł. Wysokość opłat za posiłki obliczana jest na podstawie stawki dziennej.
  7. Opłatę należy wnieść z góry za wskazany we wniosku termin pobytu dziecka w przedszkolu.
  8. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy.

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze PKO BP S.A. 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771.

W tytule należy podać :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności, grupę przedszkolną.

  1. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola odpis naliczany jest na podstawie stwierdzenia przez wychowawcę grupy nieobecności dziecka w danym dniu o godzinie 8:15.
  1. Jeżeli dziecko ma być nieobecne tylko na śniadaniu, to o fakcie tym należy poinformować intendenta do godziny 8:30, dostępnego pod numerem telefonu 723 998 705. Informację można przekazać w formie sms (od 6:30 do 8:15), imię i nazwisko dziecka, termin nieobecności).

Przerwa wakacyjna 2021 MP46

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

Od 1 lipca do 30 lipca placówka będzie otwarta, pełniąc również dyżur wakacyjny.

Rodziców z innych przedszkoli, którzy chcieliby zapisać dziecko na dyżur w wyznaczonym terminie, prosimy o wypełnienie i umieszczenie w skrzynce podawczej (budynek przy ul. Rzeźniczaka 1) wniosku o przyjęcie do przedszkola (link poniżej):

UWAGA:

Kryterium przyjęcia stanowi kolejność zgłoszeń w zależności od liczby dostępnych miejsc.

O wyniku rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie w czerwcu.