11 Wspaniałych

4 listopada 2018

Cel Konkursu
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań uczniów naszej szkoły.

Uczeń uhonorowany tytułem „Wspaniały” winien stanowić wzór do naśladowania dla innych.
Konkurs „11 Wspaniałych” jest dla uczniów klas IV-VI z niekonwencjonalnym nastawieniem do życia, którzy potrafią i chcą zrobić coś pozytywnego dla swojego otoczenia, zwłaszcza dla swoich rówieśników lub osób szczególnie potrzebujących opieki i pomocy.
Chodzi zwłaszcza o upowszechnianie:

  • życzliwości w kontaktach z innymi osobami
  • wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
  • chęci niesienia pomocy słabszym
  • postaw i zachowań zasługujących z różnych względów na upowszechnianie
  • dążenia do korzystnej zmiany swojego otoczenia oraz budowy lepszego świata

Istotną sprawą jest pozytywne oddziaływanie na swoje otoczenie, w tym także tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie oraz akceptacji odmienności innych ludzi.

 

W Roku Szkolnym 2017/2018 konkurs wygrali:
1.Jędrzej Kasiński
2.Maja Majchrzak
3.Jakub Bielech
4.Jakub Kopański
5.Joanna Wybranowska
6.Zuzanna Jaszkiewicz
7.Katarzyna Gierczak
8.Tymoteusz Widenka
9.Patrycja Błażejewska
10.Amelia Piasecka
11.Kaja Przybysz
Gratulujemy!

Brak komentarzy