Organizacja pracy

20 lutego 2019

Organizacja pracy w czasie egzaminu ósmoklasisty 15.04-17.04.2019r.

W związku z Egzaminem Ósmoklasisty uczniowie klas IV-VII nie mają zajęć dydaktycznych
( czynna będzie świetlica, nie można wchodzić na sektory uczniowskie i korzystać z szafek).
Dzieci klas I-III, maja zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według ustalonego planu( bez języków obcych i religii).
Przedszkole bez zmian.
W SP11 nie będzie obiadów, w AT- bez zmian.
Dzieci z kl. 2 i 3 z dużego budynku mogłyby zjeść obiad w AT, tylko rodzice muszą dokonać wpłat
za te 3 dni do AT.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.