Spotkania

7 lutego 2019

Zajęcia w ramach programu ,,Lupo” w klasach piątych i szóstych.

odbędą się w  czwartek i piątek- 7.02-8.02.2019r.

Spotkanie prowadzi asp. Pan Rafał Biegała
U czniowie zapoznają się z taką tematyką, jak: Przemoc, przeciwdziałanie przemocy, cyberprzemoc, kradzieże- odpowiedzialność karna, wagary, bezpieczeństwo na imprezach masowych, ogólne zasady ruchu drogowego, bezpieczne zachowania i sposoby unikania zagrożeń, uzależnienia, zdrowy styl życia, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.