Obiady w styczniu.

22 grudnia 2018

OBIADY W MIESIĄCU : STYCZEŃ 2019 r.
Klasy I – II uczące się w budynku  Akademii Talentów Rzeźniczaka 1

Koszt jednego obiadu: 4,00 zł
12 dni X 4,00 zł. = 48,00 zł

Termin wpłat : do 10.01.2019 r.  W przypadku braku wpłaty od 11-01-2019 dziecko nie będzie mogło korzystać z żywienia.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły:

Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne:  W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa ( jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać, bez których dni jest wykupowany obiad).

Odpisy za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 9.00 u intendenta szkoły pod numerem telefonu 723998705. Informację można przekazać także w formie sms. Informacja o uwzględnionych odpisach za miesiąc grudzień, dostępna będzie w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46 od 03-01-2019 r.

 

OBIADY W MIESIĄCU : STYCZEŃ 2019 R
Klasy II – VIII dzieci uczące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3D

koszt jednego obiadu: 5,07 zł.
ilość dni obiadowych : 12 dni X 5,07 zł. = 60,84  zł

Termin wpłat : 24.12.2018 – 28.12.2018 r.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły:

Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne: W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni obiadowych ( jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni proszę podać ,bez których wykupowany jest obiad ).

 

 

 

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.