Pomoc materialna dla ucznia

30 sierpnia 2022

Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Formy: 

  1. BEZPŁATNE OBIADY (w szkole) -pedagog, wychowawca
  2. STYPENDIUM SZKOLNE (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Długa 13 )
  3. ZASIŁEK SZKOLNY (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Długa 13 )

Załączniki:

  1. Pomoc materialna
  2. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
  3. Wniosek – dożywianie.doc obiady
  4. Pelnomocnictwo dla rodzica
  5. Katalog wydatkow i zasady rozliczania stypendiow szkolnych
  6. Informacja do wniosku o dożywianie

 

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.