Szkolny Turniej Szachowy
Aktualności / 28 października 2019

W czwartek 24 października 2019 roku odbyła się XII edycja Szkolnego Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział wzięło 33 uczniów z klas I – VIII.

Pasowanie
Aktualności / 25 października 2019

W dniu 22 października odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

Lubuskie Talenty
Aktualności / 24 października 2019

Już teraz można ubiegać się o stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wypełnij i złóż prawidłowo wniosek!

Sztandar
Aktualności / 21 października 2019

Dzień 19.06.19 r. trwale zapisał się na kartach historii naszej szkoły. Wówczas to odbyła się uroczystość nadania sztandaru SP nr 11. Postać Kornela Makuszyńskiego, symbolika książki i pióra oraz barwy biało- czerwone przypomniały, czym jest dla współczesnych talent pisarza, patriotyzm oraz przywiązanie do wartości. Podczas mszy świętej, przedstawiciele trzech gremiów szkolnych – Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego (pan Z.Krukowski, pani G. Wojnakowska i Patryk Mikuła) poprosili Księdza Proboszcza Parafii Św. Brata Alberta o poświęcenie Sztandaru, a następnie przynieśli go do szkoły na oficjalną uroczystość. Tu reprezentant Rady Rodziców pan Zbigniew Krukowski przekazał Sztandar w ręce przedstawiciela Prezydenta Miasta – pana Jarosława Skorulskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Ten z kolei wręczył sztandar pani Dyrektor Lidii Dubniewskiej, z rąk której otrzymali go uczniowie z Pocztu Sztandarowego. Reprezentanci klas złożyli ślubowanie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Miasta, instytucji zielonogórskich, Rada Rodziców naszej szkoły. Obecni byli pracownicy oraz uczniowie SP11 wraz z rodzicami.W drugiej części uroczystości oglądaliśmy przygotowany przez nauczycieli i uczniów program artystyczny , który w humorystyczny sposób przypomniał ,kim jest patron szkoły i jakie wartości propagował w swoich utworach.Uroczystość prowadziła para naszych nauczycieli – pani Natalia Piniuta – Myszyńska i pan Łukasz Dzikowski.Sztandar powstał dzięki bardzo prężnej…

Uwaga Rodzice!
Aktualności / 17 października 2019

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego dzień 31 października 2019r.,( czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Sukces
Aktualności / 15 października 2019

Z radością informujemy, że w Wojewódzkim Konkursie „DZIEŁO się czyli SZTUKA ….myślenia o niebieskich migdałach”.