Statut - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

Statut


Wpisano:08.12.2017r.

Aktualny Statut Szkoły:tutaj:Załacznik do statutu karta oceny zachowania

tutaj:Ocena zachowania uczniów - aneks do Statutu Szkoły:
Dokument do pobrania
tutaj:

Regulamin dystrybucji podręczników tutaj:
Szkolny Program Wychowawczy tutaj:
Regulamin biblioteki tutaj:Regulamin korzystania z komputerów tutaj:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego