Podziękowania

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego nr 9 pragnie złożyć gorące podziękowania wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom administracji i obsługi zaangażowanym w przygotowanie i zorganizowanie szkolnego festynu. Dzięki Państwa pracy i poświęceniu po raz kolejny mogliśmy cieszyć się licznym przybyciem dzieci, na które czekały rozmaite atrakcje.
Szczególne podziękowania składamy Zarządowi Rady Rodziców, którzy podjęli się zadania i zainspirowali rodziców do działania, pomagali w organizacji, a swoją pracą i obecnością wspierali całą imprezę oraz czuwali nad jej przebiegiem.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz rodzicom za udział i pyszne wypieki. Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele, zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.
Dziękujemy nauczycielom szkoły za organizację programu artystycznego, za stworzenie atrakcyjnych stanowisk dla dzieci i rodziców – zarówno Nauczycielom jak i Pracownikom Administracji i Obsługi za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.
Dziękujemy uczniom naszej szkoły za postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym. Jesteśmy z Was bardzo dumni.

Dyrekcja Szkoły