Uwaga Rodzice!

Informacja na temat rozpoczęcia zajęć pojawi się na stronie szkolnej, gdy tylko komitet strajkowy przekaże taką informację.

Strajk!

STRAJK

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

28 marca 2019 r. Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego nr 9 została oficjalnie poinformowana przez Panią Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Zielonej Górze, że „od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) … rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania”. W referendum na terenie ZE9, w którym wzięło udział 170 osób uprawnionych do głosowania (tj. 85 % ogólnej liczby uprawnionych) za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 157 głosujących (tj. 92% ogółu biorących udział w głosowaniu).

Przepisy prawa nie pozwalają dyrektorowi Zespołu na pozyskanie informacji, kto z grona pedagogicznego nie przystępuje do strajku. O tym, ile osób zgłosi się do pracy dowiem się w dniu protestu. W tej sytuacji szkoła
i przedszkole nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki .

W związku z tym informuję Państwa, że:

  • w dniach strajku nie będzie zajęć w przedszkolu, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz opieki świetlicowej;
  • stołówka szkolna w dniach strajku nie będzie funkcjonowała (za dni strajku będą przysługiwały tzw. odpisy);
  • egzaminy zewnętrzne (gimnazjalny i ósmoklasisty) mimo akcji strajkowej zostaną przeprowadzone;
  • wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa; przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) jest możliwe wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym
    (w kwietniu) z przyczyn losowych lub zdrowotnych;