Konkursy przedmiotowe - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkursy przedmiotowe

DLA RODZICÓW

Terminarz Konkursów przedmiotowych tutaj:

Podstawowe informacje:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP 11.
2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.
3. Do 22 października 2018 r uczniowie zgłaszają  nauczycielom uczącym danego przedmiotu  chęć udziału w konkursie.
4. Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują  i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z  8 października 2018 r.
5.  Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.
6.  Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.
7. Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 3 dnia  po przeprowadzeniu konkursu, natomiast  lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do 11 grudnia 2018r.
8. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 8
.00 do 1400. Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w  obecności  dyrektora  szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut. Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.
9. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie :
http://ko-gorzow.edu.pl/regulaminy-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-lubuskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-2018-2019/
Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów.

Regulamin konkursu przedmiotowego z matematyki tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z Języka polskiego tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z biologii tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z chemii tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z fizyki tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z geografii tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z Języka angielskiego tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z Języka niemieckiego tutaj:
Regulamin konkursu przedmiotowego z historii tutaj:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego