SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z radością informujemy, że w rankingu szkół podstawowych, opublikowanym przez Gazetę Lubuską 03.2014r., zajęliśmy I I miejsce w województwie Lubuskim.sekretariat AkademiiTalentów : tel. 68 323 72 46.
NIP 973-104-44-88

Inspektor ochrony danych:
Natalia Gmurek
tel. 880 100 339
adres email:
inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl

Inspektor Ochrony Danych udziela wyłącznie informacji o ochronie danych osobowych.
Prosimy nie zwracać się do Inspektora Ochrony Danych w  innych sprawach związanych z działalnością szkoły.UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
4.09.2018 poniedziałek
 

9.30
Msza święta dla uczniów klas I-V w kościciele św. Alberta (pod opieką Rodziców)
10.30 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
Klasy I, II d, e, f AT- apel  przed szkołą Akademii Talentów

10.30 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
Klasy II a, b, c, g, III, IV, V- apel SP11

11.00 spotkanie z wychowawcą

10.30
Msza święta dla uczniów VI-VIII w kościele św. Alberta (pod opieką Rodziców)
11.30 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
Klasy VI- VIII- apel SP11

12.00 spotkanie z wychowawcą

Obowiązuje strój galowy!


Pomoce i przybory szkolne potrzebne w I klasie:

tornister
obuwie zmienne z jasną podeszwą
1 zeszyt 16 - kartkowy w wąskie linie oprawiony i podpisany na okładce
2 zeszyty w kratkę oprawione i podpisane na okładce
ołówki
linijka z wyraźną podziałką
gumka
temperówka
nożyczki
klej
blok rysunkowy biały i kolorowy (A3 i A4)
blok techniczny biały i kolorowy (A3 i A4)
kredki ołówkowe
kredki świecowe
mazaki
farby plakatowe
pędzle
papier kolorowy (mały i duży)
plastelina
dwie teczki na prace plastyczne i pisemne
Strój sportowy: biała bawełniana koszulka, granatowe spodenki, tenisówki z białą podeszwą
Strój galowy: dla dziewcząt - biała bluzka,granatowa lub czarna spódnica; dla chłopców - biała koszula, czarne lub granatowe spodnie
.
Wszystkie zeszyty, bloki, inne przybory powinny być czytelnie podpisane lub zaznaczone.

W zakładce u góry strony /Dla Rodziców/ znajduję się prezentacja pt: "Zakupy do szkoły" zachęcamy do obejrzenia.


Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:
- Zapewnia wszystkim uczniom możliwość rozwoju na miarę indywidualnych predyspozycji w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa
- Kształtuje postawy tolerancji, aktywności, uczciwości i odpowiedzialności
- Wdraża do poszanowania wartości obyczajowych , kulturowych i narodowościowych Polski
- Uczy i pokazuje możliwości uczestnictwa w życiu społecznym klasy, szkoły, miasta, kraju, Europy i Świata  
- Budzi ciekawość dzieci i rozwija zainteresowanie wieloma dziedzinami nauki i sztuki oraz językami obcymi
Zachęca do odważnego patrzenia w przyszłość z przeświadczeniem o możliwości  realizacji swoich marzeń i pragnień
- Wpaja świadomość znaczenia kształcenia się przez całe życie poprzez naukę szkolną korzystanie z literatury, Internetu, uczestnictwo w kulturze oraz obserwację życia innych ludzi i kontaktu z innymiNasza szkoła bierze udział w
projekcie „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
W ramach projektu uczniowie klas IV-VI wychodzą wraz
wychowawcami do  do Centrum Przyrodniczego

INFORMACJA
NUMER KONTA BANKOWEGO
Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze
DLA WPŁAT
-wyżywienie
-duplikaty legitymacji szkolnych
-duplikaty świadectw
Zespół Edukacyjny nr 9
Ul. Spawaczy 3d
65-119 Zielona Góra

35 1020 5402 0000 0202 0379 0771


Uwaga Rodzice,
Dane dotyczące  logowania się pierwszy raz do dziennika elektronicznego Vulcan.
Adres strony do logowania:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/zielonagora

Adres z filmem instruktażowym:
https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631

Adres z instrukcją:
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdfOferta ubezpieczeniowa dla Miejskiego Przedszkola nr 46
tutaj:


Uzasadnienie wyboru:
Na ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej szkoły odpowiedziały wydawnictwa Nowa Era Sp.z.o.o, oraz MAC S.A. Zaproponowane przez wydawnictwa ceny pozwolą na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klas I, IV, VI, VII w ramach dotacji z budżetu państwa. Więcej informacji tutajOgłoszenie o zamówieniu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze, informuje o udzielanym zamówieniu na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018.

załącznik tutaj:


"
Diamentową Tarczę" otrzymuje uczeń, który uzyskał w ostatnich trzech latach
nauki średnią końcoworoczną powyżej 5,0 i ocenę z zachowania wzorową, a ponadto został laureatem wojewódzkiegokonkursu przedmiotowego(potwierdzonego na liście Lubuskiego Kuratora Oświaty) lub laureatem innego
artystycznego lub sportowego ogólnopolskiego minimum dwuetapowego
konkursu oraz uzyskał rekomendację nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego
odniósł sukces.


„Złotą Tarczę”
otrzymuje uczeń, który uzyskał w ostatnich trzech latach nauki
średnią końcoworoczną powyżej 5,0 i co najmniej dwa razy ocenę wzorową (raz
bardzo dobrą) z zachowania, a ponadto został finalistą wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego (potwierdzonego na liście Lubuskiego Kuratora Oświaty) lub
laureatem minimum dwuetapowego wojewódzkiego konkursu artystycznego lub
sportowego oraz uzyskał rekomendację nauczyciela przedmiotu, w zakresie
którego odniósł sukces.
Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.
W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:
·      4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
·      4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
·      2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.


 

Uwagi dotyczące strony prosimy kierować pod adres:algan110@wp.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego